Pochop vše, čím procházíš

„CELÝ ŽIVOT ŽIJEME JEDINÝ VZTAH, KTERÝ JE URČUJÍCÍ PRO VŠE OSTATNÍ: VZTAH SÁM SE SEBOU.“

Neustále žijeme v určitém vztahu s něčím nebo někým. Jsme spokojeni nebo nespokojeni, zdraví nebo nemocní, úspěšní nebo neúspěšní, zamilovaní nebo opuštění…

Jsme ve vztahu se svým zdravím, partnerem, rodiči, dětmi, prací, s vlastním úspěchem nebo neúspěchem…

Tvé vztahy jsou navigací.

Vše se odvíjí a děje jen a jen přes naše vlastní vztahy. Důvod? Tudy vede cesta k pochopení, je to jediná možnost, jak nás vést, jak k nám může promlouvat naše Duše, neboť tak nám byla dána šance k osobnímu růstu, k pochopení, k moudrosti.

A náš osobní růst, naše osobní moudrost, je teprve tou hybnou silou, která vede ke kolektivnímu růstu, ke kolektivní moudrosti. Nejde to jinak.

Ke kolektivní moudrosti, po které nyní všichni v této době voláme, vedou jedny jediné dveře a k těmto dveřím máme klíč.

Tím klíčem je Cesta, která otevře dveře k našemu vlastnímu srdci. Každé jedno je důležité, každé jedno je klíč k moudrosti.

Abychom mohli žít v míru a spokojenosti jako lidstvo, musíme se nejdříve stát moudrými my sami.

A věřte, že nic jiného po nás naše vlastní Duše nechce. Pro nic jiného jsme nepřišli žít své životy.

Přišli jsme se stát moudrými přes své vlastní zkušenosti a prožitky. Proto stále všem a vždy budu opakovat:  Neřešte ostatní, řešte sebe.

Jsme tu proto, abychom každý sám v sobě objevil navigaci, která nás dovede k vlastnímu klíči, odemkne srdce a tím nám bude dán klíč k zámku ode dveří, které vedou k moudrosti kolektivního vědomí celého lidstva.

Abychom mohli navigaci začít vědomě používat, je nutné pochopit toto.

První pochopení

Neřeš druhé, řeš sebe. To je cesta, kterou Tě vede Tvá Duše. Věř, že pokud tohle připustíš, pochopil/a jsi zásadní krok k vyřešení všech, naprosto všech osobních problémů. A přesně to jsi sem přišel/a žít. Řešit sebe.

Druhé pochopení

Pochop, kde je ukryta navigace, která Ti ukáže cestu k Tvému vlastnímu klíči, k Tvému srdci, k moudrosti. Navigace je ukryta ve Tvých vztazích. Jedině přes své vztahy můžeš uvidět a pochopit sám/a sebe. Ve Tvých vztazích jsou odpovědi na všechny Tvé otázky.

Třetí pochopení

Tvé vztahy jsou přesně takové, jaký vztah máš sám/a k sobě. Ano, tak to je a nic se na tom nedá změnit! Tajemství řešení všech Tvých vztahů je ukryto v Tobě, ve vztahu, který žiješ sám/a se sebou.

Tvůj vlastní vztah je určující pro celý Tvůj život. Až uzdravíš a pochopíš sám/a sebe, uzdraví se Tvé vztahy, vše, čím procházíš.  Odstraníš vše, co Ti ubližuje, zraňuje, bolí. Budeš milovat a budeš milován/a.

Tak jednoduché a pro většinu z nás tak složité…

S láskou a vděčností Ivana

Vy jste ta moudrost, kterou hledáte. Více o mě si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů